לייעוץ ופרטים נוספים

עקרונות וחזון

עקרונות וחזון רשת יובלים

  1. עבודת צוות והורים משותפת כשבמרכזה טובת הילד וקידומו.
  2. מתן אמון בסיסי של מטפלת בילד וביכולותיו, ומתן אמון של ההורים במטפלת.
  3. מתן בחירה של הילד בפעילויות.
  4. קביעת סדר יום ומילוי צרכיו הפיזיים של הילד.

רשת יובלים שמה לה למטרה לאפשר סביבה התפתחותית בטוחה התורמת להתפתחות הילד בגיל הרך מבחינה: מוטורית, למידה מתווכת על ידי תכנון מטרה, כוונה והדדיות לילד, מתן חיזוקים לאחר הצלחה במטלה, וויסות התנהגות הילד בהתאם למשימה. התפתחות שכלית, שפתית, רגשית וחברתית בהתאם לגיל הילד.

חזון רשת יובלים

 

חדשות רשת יובלים